SPP integritetspolicy för [Frågor och svar-forum]

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
SPP Pension & Försäkring AB (publ), org.nr. 516401-8599 (”SPP”)
Postadress: 105 39 Stockholm
Telefon: 0771-533 533

Vi erbjuder dig möjlighet att skicka meddelanden och ställa frågor till oss på SPP samt göra inlägg som visas publikt i förening med ditt namn på vårt forum. För att kunna administrera dina inlägg och besvara dina frågor behöver vi använda personuppgifter om dig. SPP är personuppgiftsansvarig för användningen i detta syfte och kommer att se till att dina uppgifter inte används i något annat syfte. Dina uppgifter kommer alltså inte att användas för exempelvis marknadsföring.

Genom att posta inlägg på forumet samtycker du till att vi använder dina personuppgifter för ovan angivna syften. De uppgifter vi använder om dig har du lämnat till oss och vi inhämtar inga uppgifter från någon annan. Du avgör själv om du vill lämna uppgifterna till oss eller inte.

För att vi ska kunna kontakta dig och besvara din fråga behöver vi dina kontaktuppgifter. Du kan dock välja att uppge en pseudonym istället för ditt riktiga namn när du skapar inlägg på forumet.

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för det ovan angivna syftet och kommer därefter att så snart som möjligt ta bort dem.

Personuppgifter kommer att lämnas ut till SPP:s IT-leverantör Kundo som bl.a. har verksamhet utanför EU/EES. Vid överföringar till ett land utanför EU/EES använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES. Du finner dessa här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm] och vi kommer inte att lämna ut eller sälja dina uppgifter till någon annan.

Du har flera rättigheter när det gäller dina personuppgifter och vår användning av dem. Du har bland annat rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du önskar det kommer vi att ta fram ett utdrag över dessa uppgifter. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade samt överförda till annan personuppgiftsansvarig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då att sluta att använda dina personuppgifter. Om du vill veta mer om dina rättigheter eller använda dig av dem kan du när som helst kontakta oss på de uppgifter som anges ovan. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

SPP meddelande enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112)

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

  • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.

  • Vi tar bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld eller kriminellt beteende, otillåten våldsskildring, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.

  • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.

  • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.